93 lata temu rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi. Początkowo mieściła się ona w dworku majątku dziedzica Wietrzykowskiego. Dzięki wysiłkowi lokalnej społeczności przez lata rozbudowywała się. W 1959 roku do budynków dworskich dobudowano piętro, a w 1996 roku nowe skrzydło wraz z salą gimnastyczną i pomieszczeniami oddziału przedszkolnego. Rok 2015 przyniósł kolejną rozbudowę placówki, ale marzeniem całej społeczności wciąż pozostawała budowa hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Dopiero w 2020 roku, dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Zakrzew pana Leszka Margasa, który pozyskał fundusze na rozbudowę szkoły w Cerekwi z rezerw budżetu państwa, udało się te marzenia zrealizować.

 

Loading

Skip to content