OBOWIĄZKI UCZNIA W SZKOLE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Uczeń ma obowiązek:

 • uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 • uzupełnić braki wynikające z absencji,
 • chronić własne życie i zdrowie oraz przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia innych,
 • dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
 • stosować się do zasad kultury i współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • dbać o kulturę zachowania i kulturę języka,
 • godnie reprezentować swoją klasę i szkołę,
 • dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,
 • jeśli nieobecność wynosi więcej niż 14 dni – usprawiedliwienie wystawia lekarz, w przypadku nieobecności krótszej – ucznia usprawiedliwia rodzic (prawny opiekun),
 • przychodzić do szkoły ubranym schludnie, estetycznie i skromnie oraz nosić w szkole obuwie na gumowej podeszwie,
 • od 1 września 2008r. uczniów obowiązują dwa stroje: – codzienny – schludny, estetyczny, skromny w ciemnych, stonowanych kolorach (szary, czarny, niebieski, granatowy, brązowy, zielony), – galowy – biała bluzka i granatowa bądź czarna spódnica, biała koszula i granatowe bądź czarne spodnie. Będzie on obowiązywał w dni przyjęte w ceremoniale szkoły.
 • zabrania się używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
Skip to content