Historia szkoły

Najstarszą wzmiankę o istnieniu szkoły parafialnej w Cerekwi odnaleźć można w raporcie gen. Wizytatora Bogdanowicza T.Wierzbowskiego z 1786r.(T.Wierzbowskiego “Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej 1773-1794″zeszyt 29 str.28).

Jako datę powstania sześcioklasoej szkoły w Cerekwi można jednak uznać dopiero rok 1927.Wtedy to rozpoczęła się jej organizacja. Początkowo szkoła mieściła się w izbie domu pana Malecińskiego.

Pierwszy budynek szkołyPo parcelacji majątku ziemskiego dziedzica Wietrzykowskiego i wykupieniu ziemi przez chłopów, szkoła otrzymała nową siedzibę. Na skutek porozumienia władz oświatowych, spadkobierców dziedzica oraz chłopów, na szkołę powszechną zostały przeznaczone budynki opuszczonego dworu. Po zajęciu nowego lokalu na parterze urządzono trzy sale lekcyjne. W budynku znajdowało się również mieszkanie kierownika szkoły i nauczyciela. Pierwszym kierownikiem szkoły został Feliks Kozieł, który kierował placówką do roku 1950. Rejon szkoły w Cerkwi obejmował wsie: Zatopolice, Wiktorów, Zdziechów, Milejowice, Kierzków i Cerkiew.

Szczególnie trudne są dla szkoły lata 1945-46. Po wyzwoleniu budynki szkolne przedstawiają opłakany widok. Powybijane szyby, zdemolowane piece, popękane ściany, zniszczone podłogi i drzwi. Brak książek i pomocy naukowych. Wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i Zarządu Gminy Zakrzew sprawiają, że już w kwietniu 1945 r. dzieci mogą podjąć naukę. W październiku 1945 r. wspólnym wysiłkiem społeczności założona zostaje biblioteka szkolna i choć początkowo jej zbiory liczą zaledwie 20 książek, to staje się chlubą szkoły.

Rok 1959 przynosi kapitalny remont szkoły. Do dawnych dworskich budynków dobudowane zostaje piętro, dzięki czemu powstaje sześć sal lekcyjnych, szatnia, pokój nauczycielski, kancelaria i dwa hole. Szkoła rozwija się, prężnie działają w niej organizacje młodzieżowe i liczne koła zainteresowań.

W 1973 r. poszerzony zostaje obwód szkolny, a jej filią zostaje szkoła na Wacynie. Lata dziewięćdziesiąte to dalsza modernizacja szkoły. W budynku zostaje założone centralne ogrzewanie, a w 1996 r. zostaje dobudowane drugie skrzydło, w którym mieści się sala gimnastyczna i pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego.

Po reformie systemu oświaty w Cerekwi powstaje Publiczna Szkoła Podstawowa. Liczy ona sześć klas oraz oddział przedszkolny. Niewielka liczba uczniów w klasach sprawia, że w placówce panuje domowa atmosfera. Poza nauką uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestniczą w zajęciach koła literackiego, matematycznego, ekologicznego, teatralnego czy też Małego Europejczyka. Szkoła w Cerekwi znana jest w województwie ze szczególnego nacisku jaki kładzie na wychowanie komunikacyjne dzieci. Nasi uczniowie dwukrotnie awansowali do Finału Ogólnokrajowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zajmując w 2001 r. czwarte miejsce w kraju. Na terenie szkoły powstało miasteczko ruchu drogowego, które pomaga przygotować dzieci do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ostatnie lata zmieniły oblicze naszej szkoły. Dzięki przychylności władz Gminy Zakrzew z jej wójtem Sławomirem Białkowskim, nasza szkoła przeszła kapitalny remont, otrzymała kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw dla najmłodszych, a oddział przedszkolny został wyposażony w nowe meble i zabawki. W najbliższych latach ma powstać przy naszej szkole nowa sala gimnastyczna.

Skip to content