Dla rodziców

Misja szkoły

Nasza Szkoła w oparciu o potencjał intelektualny i profesjonalnie przygotowaną kadrę jest źródłem wartości humanistycznych. Powierzoną nam przez rodziców młodzież przygotujemy do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających żyć w zmieniającej się rzeczywistości.
Czynimy to w oparciu i w miarę możliwości wyposażoną bazę i szeroką ofertę edukacyjną, uwzględniając umiejętności sprawnego posługiwania się językiem ojczystym i zachodnim oraz technologią informacyjną. Staramy się wspierać ucznia we wszechstronnym rozwoju osobowości, zdolnej do funkcjonowania w sferze indywidualnej, społecznej, moralnej i estetycznej.

U nas:
Każda osoba traktowana jest z szacunkiem
Planowo organizuje się życie szkoły
Wszyscy mają dostęp do wiarygodności i kompetencji informacji
Szkoła jest miejscem dobrego nauczania, wdrażania wiedzy i zdrowego wychowania
Organizuje się różnorodne imprezy i uroczystości
Szkoła jest miejscem, gdzie należy wpajać młodemu człowiekowi temat ochrony środowiska
Następuje ścisła współpraca z rodzicami
Uczniowie nabywają umiejętności rozumnego dokonywania wyboru w życiu
Wspomaga się rodzinę w kształceniu i wychowaniu dzieci
Umożliwia się wszystkim uczniom jednakowy start

 

Skip to content