Na dzień 20.XI.2021 przypadał Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To święto upamiętniać ma kolejną, w tym roku już 32 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji Praw Dziecka, ratyfikowanej również przez Rzeczpospolitą Polską. Dokument ten nazywany również Światową Konstytucją Praw Dziecka był pierwszą na skalę światową próbą uporządkowania formalno-prawnego statusu dziecka jako podmiotu w ramach współczesnych systemów prawnych.
Nasza szkoła w tym zakresie współpracuje z organizacją UNICEF, która zaprasza do obchodzenia Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w ramach organizowanej przez siebie akcji „GO BLUE” gdzie kolor niebieski ma symbolizować upodmiotowienie dzieci i niepełnoletnich jako obywateli korzystających ze szczególnej ochrony z mocy prawa.

 

Loading

Skip to content