Wyniki wyboru do samorządu uczniowskiego:
Kamil Dawidowski- przewodniczący
Zuzanna Ukleja- zastępca
Maja Grzyb- Skarbik
Anna Witkowska- Sekretarz
Magdalena Agata Wójcik