I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi

 

II. Termin

Konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi 08 grudnia 2022r. o godz. 08.30

 

III. Cele

1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

2. Upowszechnianie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.

3. Rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek.

4. Rozwijanie talentów muzycznych.

5. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

6. Upowszechnianie kultury muzycznej.

7. Wyłonienie najlepszych wykonawców.

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie solistów

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły wyłącznie jako solista.

2. Każdy uczestnik musi zaprezentować jedną kolędę lub pastorałkę. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

3. Wykonawcy prezentują przygotowane utwory z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych lub a’cappella).

4. Niedopuszczalne jest podkład z nagraną już piosenką tzw pełny playback.

 

V. Ocena

W celu oceny prezentowanych występów, powołana zostanie

przez Organizatorów Komisja Konkursowa

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria przy ocenie nagrania:

· muzykalność, walory wokalne,

· umiejętności warsztatowe (intonacja, dykcja),

· interpretację tekstu,

· dobór repertuaru do możliwości wykonawców,

· pomysłowość i oryginalność wykonania,

· ogólny wyraz artystyczny,

 

Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas 0 –III

II grupa – uczniowie klas IV – VIII

VI. Uwagi końcowe

· Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu.

· Zostanie sporządzony protokół i na stronie internetowej szkoły ogłoszony werdykt.

· Laureaci konkursu – I, II, III miejsca otrzymują nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatora..

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu umieszczenia na stronie internetowej szkoły (fotografii, danych osobowych solistów bądź nagrań)

 

Organizatorzy:

Dariusz Sobczyk,

Julita Gocel

Loading

Skip to content