Charakterystyka szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwia dysponuje 12 salami dydaktycznymi (w tym  pracownią komputerową). Pracownia komputerowa wyposażona jest w 24 stanowiska  z laptopami  i słuchawkami.  Pracownia posiada drukarkę 3d oraz okulary 3d. Wszystkie sale lekcyjne mają zapewniony dostęp do sieci internetowej. Dziesięć sal wyposażonych jest w monitory interaktywne, a jedna w tablicę interaktywną i projektor. W każdej sali znajduje się laptop. Szkoła posiada bibliotekę, gabinety specjalistów- pedagoga, psychologa i logopedy, gabinet pielęgniarki, świetlicę i stołówkę szkolną. Dzieci w szkole mają możliwość korzystania z cateringu zewnętrznego. W placówce znajdują się łazienki na każdym piętrze i niemal każdym korytarzu. Łazienki znajdujące się przy sali gimnastycznej i siłowni wyposażone są w natryski i przebieralnie. Korytarze szkolne są estetyczne i wyposażone w kanapy, kolorowe krzesła, stoliki i ławki oraz w sprzęt, który pomaga zapewnić rozrywkę w trakcie przerwy jak np. magiczny dywan, gry podłogowe czy stoły do tenisa. Teren wokół szkoły jest ogrodzony, chodniki wyłożone są kostką, przed szkołą znajdują się trzy parkingi oraz zadbane tereny zielone. Przed szkołą jest wielofunkcyjne boisko oraz trzy place zabaw.

W szkole funkcjonuje 9 klas szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne; ogółem do szkoły uczęszcza 228 uczniów.

Obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi zatrudnionych jest 23 nauczycieli, w tym zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Profesjonalizm nauczycieli, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera przyczyniają się do wielu sukcesów uczniów. Liczne sukcesy uczniowie odnoszą w konkursach artystycznych i sportowych. Nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz w celu rozwijania ich pasji, prowadzą liczne koła zainteresowań, chór czy zajęcia sportowe. Organizują zajęcia dydaktyczne, wyjścia do muzeów, teatrów, wyjścia i wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Włączają także uczniów w działalność charytatywną poprzez wolontariat, jak również umożliwiają uczniom mieć realny wpływ na funkcjonowanie i życie szkolne poprzez samorząd uczniowski.

Skip to content