Misja i wizja szkoły

  „Wiedza jest  najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi”. Kurt Vonnegut

Misją Szkoły Podstawowej w Cerekwi jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki, pracy zawodowej w życiu dorosłym, dzięki znajomości celu nauki szkolnej oraz sensu wysiłku, przy jednoczesnym kształtowaniu właściwych postaw życiowych i wartości moralnych.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest nowoczesną, innowacyjną, przyjazną oraz bezpieczną placówką, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. To miejsce atrakcyjne do pracy dla nauczycieli, a dla uczniów takie, do którego chętnie się przychodzi. Szkoła jest doskonale wyposażona i zorganizowana.

Każde dziecko rozwija tutaj swoje umiejętności i postawy poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Jest wysoki poziom edukacyjny, tak aby nasi absolwenci poradzili sobie w dorosłym życiu. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole, sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną. W naszej wspólnej pracy ważnym aspektem jest umacnianie współpracy z rodzicami, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, być partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach, współtworzyć prawo szkolne i programy, wspomagać ich realizację. Nasza szkoła swoje zadania realizuje w ścisłym współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi.

U nas:
Każda osoba traktowana jest z szacunkiem
Planowo organizuje się życie szkoły
Wszyscy mają dostęp do wiarygodności i kompetencji informacji
Szkoła jest miejscem dobrego nauczania, wdrażania wiedzy i zdrowego wychowania
Organizuje się różnorodne imprezy i uroczystości
Szkoła jest miejscem, gdzie należy wpajać młodemu człowiekowi temat ochrony środowiska
Następuje ścisła współpraca z rodzicami
Uczniowie nabywają umiejętności rozumnego dokonywania wyboru w życiu
Wspomaga się rodzinę w kształceniu i wychowaniu dzieci
Umożliwia się wszystkim uczniom jednakowy start

 

Skip to content