Model absolwenta

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi dąży do tego, aby nasz uczeń oraz absolwent:

·        sprawnie posługiwał się językiem polskim,

·        był przygotowany do dalszej nauki,

·        chciał kontynuować kształcenie,

·        dobrze funkcjonował wśród rówieśników,

·        znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu,

·        był odpowiedzialny i uczciwy,

·        umiał współpracować w grupie,

·        był tolerancyjny,

·        umiał zachować się kulturalnie, 

·        dbał o zdrowie własne i innych,

·        stosował się do zasad ekologii,

·        dbał o swój wygląd,

·        wiedział czym jest estetyka i piękno,

·        uczestniczył w rożnych formach kultury,

·        umiał analizować docierające do niego informacje, a następnie je selekcjonować,

·        był aktywny fizycznie i artystycznie.

Skip to content